4L FACILITY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jan. 2014
 • CVR 35644598

Virksomheden 4L FACILITY ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 15. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 261.331 DKK, mens den i 2021 var på 156.034 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 157.305 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

157’ DKK

+119%

Egenkapital

1.032’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

202’ DKK

+119%

Årets resultat

2022157.305 DKK
202171.700 DKK
202050.663 DKK
2019125.802 DKK
2018348.050 DKK
201716.745 DKK
201610.610 DKK
201511.480 DKK
2014-10.498 DKK

Likviditetsgrad

12 %

-85%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

27 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.859’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

261’ DKK

+67%

Gældsforpligtelser

2.827’ DKK

+23%

Tilgodehavende

107’ DKK

-66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  261’
  -
  -
  -
  -
  -
  -60’
  -
  -60’
  202’
  -
  202’
  -
  157’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.752’
  -
  -
  -
  -
  3.752’
  -
  -
  -
  3’
  104’
  107’
  3.859’
  50’
  982’
  -
  -
  1.032’
  -
  1.032’
  -
  -
  1.894’
  -
  -
  -
  1.894’
  639’
  113’
  -
  -
  -
  68’
  934’
  3.859’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
4L FACILITY ApS 15.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Havlandsvej 1 · DK-7700 Thisted 12.06.2017
Tigervej 2 · DK-7700 Thisted 04.03.2015 11.06.2017
Vilhelmsborgvej 8 · DK-7700 Thisted 15.01.2014 03.03.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 15.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-05 05.06.2015
2014-01-15 15.01.2014 04.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Mark Hyldgaard 01.07.2018
Nikolaj Max Hyldgaard 15.01.2014 30.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Mark Hyldgaard 31.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

4L FACILITY ApS

Havlandsvej 1
7700 Thisted

CVR

35644598

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 2014

P-nummer

1019062089

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • 4L F&A ApS

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dh@pro-safety.dk

Telefon

24235003

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er, at drive forretning ved køb, salg og udlejning af bolig- og erhvervsejendomme samt administration.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-