THOMAS HINZ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jan. 2014
 • CVR 35641254

Virksomheden THOMAS HINZ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 9. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.724 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+15%

Egenkapital

-20’ DKK

-40%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+16%

Årets resultat

2023-5.724 DKK
2022-6.725 DKK
202143.294 DKK
2020199.726 DKK
2019-990.696 DKK
2018-156.490 DKK
201718.707 DKK
2016-3.880 DKK
2015145.453 DKK
2014-123.325 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-27%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1.282 %

+8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2.168 %

-40%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -12’
  6’
  -
  -
  6’
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1’
  50’
  -70’
  -
  -
  -20’
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  21’
  1’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THOMAS HINZ HOLDING ApS 09.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Rørgangen 12 · DK-2690 Karlslunde 05.01.2021
Rugvænget 30 · DK-2630 Taastrup 20.10.2018 04.01.2021
Rugvænget 30 · DK-2630 Taastrup 24.10.2017 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.09.2014
999999 Uoplyst 09.01.2014 03.09.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-09 09.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 09.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Holm Hinz 09.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Holm Hinz 16.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THOMAS HINZ HOLDING ApS

Rørgangen 12
2690 Karlslunde

CVR

35641254

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. januar 2014

P-nummer

1019050765

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed som holdingselskab samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-