MARTIN HINZ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jan. 2014
 • CVR 35641246

Virksomheden MARTIN HINZ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 9. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.815 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15’ DKK

-89%

Egenkapital

133’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

17’ DKK

-88%

Årets resultat

202314.815 DKK
2022129.967 DKK
202156.354 DKK
2020392.032 DKK
2019-2.820.915 DKK
2018-432.305 DKK
201766.243 DKK
2016-625 DKK
2015422.756 DKK
2014-342.601 DKK

Likviditetsgrad

794 %

-1%
God

Afkastningsgrad

-6 %

+74%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

152’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

152’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  26’
  -
  -
  26’
  17’
  -
  17’
  -
  15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  104’
  48’
  152’
  152’
  50’
  83’
  -
  -
  133’
  -
  133’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  19’
  152’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARTIN HINZ HOLDING ApS 09.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Rørgangen 12 · DK-2690 Karlslunde 05.01.2021
Rugvænget 30 · DK-2630 Taastrup 20.10.2018 04.01.2021
Rugvænget 30 · DK-2630 Taastrup 24.10.2017 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.09.2014
999999 Uoplyst 09.01.2014 03.09.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-09 09.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 09.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Holm Hinz 21.03.2021
Martin Haugsbyrdt Hinz 09.01.2014 04.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Haugsbyrdt Hinz 16.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARTIN HINZ HOLDING ApS

Rørgangen 12
2690 Karlslunde

CVR

35641246

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. januar 2014

P-nummer

1019050749

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed som holdingselskab samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-