K.E.NIELSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2014
 • CVR 35639136

Virksomheden K.E.NIELSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Kirke Hyllinge. De blev etableret i 14. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 607.179 DKK, mens den i 2022 var på 599.949 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.029.299 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.029’ DKK

> +999%

Egenkapital

17.443’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.284’ DKK

> +999%

Årets resultat

20231.029.299 DKK
20224.619 DKK
2021627.468 DKK
2020161.659 DKK
2019455.251 DKK
20182.554.366 DKK
2017513.266 DKK
2016-63.137 DKK
2015-49.034 DKK
2014-204.701 DKK

Likviditetsgrad

1.036 %

+16%
God

Afkastningsgrad

3 %

-3%
Svag

Soliditetsgrad

94 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

18.584’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

607’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11.278’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  607’
  -
  -132’
  -
  475’
  1.206’
  -524’
  -
  682’
  1.284’
  -
  1.284’
  -255’
  1.029’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  6.432’
  873’
  -
  -
  873’
  7.305’
  -
  -
  6.996’
  -
  321’
  11.278’
  18.584’
  80’
  17.363’
  -
  -
  17.443’
  -
  17.443’
  52’
  52’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  1.089’
  18.584’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
K.E.NIELSEN HOLDING ApS 14.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Hornsherredvej 254 · DK-4070 Kirke Hyllinge 20.12.2022
Hornsherredvej 254 · DK-4070 Kirke Hyllinge 09.11.2022 19.12.2022
Hornsherredvej 254 · DK-4070 Kirke Hyllinge 04.11.2022 08.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2016
999999 Uoplyst 14.01.2014 30.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-14 14.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 14.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktion bestående af direktør Karl Ejner Nielsen. Karl Ejner Nielsen tegner selskabet i forhold til omverdenen. Selskabet har ingen bestyrelse. 14.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Karl Ejner Schellerup Nielsen 14.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karl Ejner Schellerup Nielsen 14.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

K.E.NIELSEN HOLDING ApS

Hornsherredvej 254
4070 Kirke Hyllinge

CVR

35639136

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2014

P-nummer

1019045303

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

brabygaps@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktion bestående af direktør Karl Ejner Nielsen. Karl Ejner Nielsen tegner selskabet i forhold til omverdenen. Selskabet har ingen bestyrelse.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-