P.SCHMIDT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2014
 • CVR 35638091

Virksomheden P.SCHMIDT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fanø. De blev etableret i 1. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -50 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -132.211 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-132’ DKK

-323%

Egenkapital

452’ DKK

-23%

Omsætning

-

Resultat før skat

-132’ DKK

-323%

Årets resultat

2023-132.211 DKK
202259.358 DKK
2021203.418 DKK
202085.390 DKK
201939.800 DKK
201824.626 DKK
201752.921 DKK
201664.970 DKK
20153.222 DKK
201450.189 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-7%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

36 %

-17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.255’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -132’
  -
  -132’
  -
  -132’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.246’
  1.246’
  -
  -
  -
  5’
  4’
  9’
  1.255’
  50’
  -168’
  -
  -
  452’
  -
  452’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  802’
  1.255’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
P.SCHMIDT HOLDING ApS 01.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Vestervejen 11 · DK-6720 Fanø 04.02.2018
Ved Krotoften 13 · DK-6720 Fanø 01.01.2014 03.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-01 01.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Peter Schmidt 01.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Schmidt 01.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

P.SCHMIDT HOLDING ApS

Vestervejen 11
6720 Fanø

CVR

35638091

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2014

P-nummer

1019041189

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mmpeterschmidt@gmail.com

Telefon

30114285

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-