Ramkilde ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2014
 • CVR 35638083

Virksomheden Ramkilde ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 2. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 144.170 DKK, mens den i 2022 var på 142.818 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 112.181 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

112’ DKK

+2%

Egenkapital

829’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

144’ DKK

+2%

Årets resultat

2023112.181 DKK
2022109.912 DKK
2021141.259 DKK
202089.066 DKK
201926.044 DKK
201886.809 DKK
2017110.300 DKK
2016112.582 DKK
201575.876 DKK
201480.695 DKK

Likviditetsgrad

662 %

+56%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

882’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

144’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

356’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  144’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  144’
  -
  144’
  -32’
  112’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  527’
  527’
  -
  38’
  -
  -
  318’
  356’
  882’
  50’
  718’
  61’
  -
  829’
  -
  829’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  -
  -
  54’
  882’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ramkilde ApS 01.02.2023
LRKN HOLDING ApS 27.04.2021 31.01.2023
LRKN HOLDING IVS 02.01.2014 26.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Peter Møllers Vej 4 · DK-6000 Kolding 16.11.2023
Else Alfelts Vej 74C · DK-2300 København S 17.04.2023 15.11.2023
Else Alfelts Vej 74C · DK-2300 København S 14.04.2023 16.04.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 10.01.2014
999999 Uoplyst 02.01.2014 09.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-01 01.02.2023
2021-04-27 27.04.2021 31.01.2023
2014-01-02 02.01.2014 26.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.04.2021
1 DKK 02.01.2014 26.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 02.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lars Ramkilde Knudsen 02.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Ramkilde Knudsen 14.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ramkilde ApS

Peter Møllers Vej 4
6000 Kolding

CVR

35638083

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2014

P-nummer

1019041111

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

51801510

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-