BJARLIN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jan. 2014
 • CVR 35635386

Virksomheden BJARLIN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 8. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Ole Bjarlin Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

94’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK
2014-670 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

94’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

94’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  94’
  94’
  94’
  -
  -
  -
  94’
  -
  94’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  94’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BJARLIN HOLDING ApS 08.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Ivarsvej 13 · DK-3500 Værløse 08.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-29 29.02.2020
2014-01-08 08.01.2014 28.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
93.579 DKK 29.02.2020
50.000 DKK 08.01.2014 28.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Ole Bjarlin Jensen. 08.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Ole Bjarlin Jensen 08.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Bjarlin Jensen 10.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BJARLIN HOLDING ApS

Ivarsvej 13
3500 Værløse

CVR

35635386

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. januar 2014

P-nummer

1019031086

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anetteole@tdcadsl.dk

Telefon

41567851

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Ole Bjarlin Jensen.

Registeret kapital

93.579 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-