BT INVEST. ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 8. jan. 2014
 • CVR 35634339

Virksomheden BT INVEST. ApS befinder sig i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 8. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.373 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

0%

Egenkapital

45’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

0%

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-12 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

45’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2015
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  0
  -
  -
  0
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2015
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  45’
  45’
  50’
  -5’
  -
  -
  45’
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BT INVEST. ApS 08.01.2014 18.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Skelvangsvej 205 · DK-8920 Randers NV 08.01.2014 18.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
433900 Anden bygningsfærdiggørelse 08.01.2014 18.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-08 08.01.2014 18.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.01.2014 18.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 08.01.2014 18.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Tovgaard Nielsen 08.01.2014 18.03.2016
Bjarne Tovgaard Nielsen 08.01.2014 18.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BT INVEST. ApS

Skelvangsvej 205
8920 Randers NV

CVR

35634339

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. januar 2014

P-nummer

1019028026

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433900
Anden bygningsfærdiggørelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i tilknyttet hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-