BLIKKENSLAGEREN 2014 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jan. 2014
 • CVR 35633375

Virksomheden BLIKKENSLAGEREN 2014 ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 8. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -137.467 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -922 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+99%

Egenkapital

42’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

+99%

Årets resultat

2022-922 DKK
2021-137.643 DKK
2020-8.066 DKK
2019-56.383 DKK
2018153 DKK
2017198.540 DKK
2016-6.712 DKK
201539 DKK
20143.077 DKK

Likviditetsgrad

3.132 %

+195%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

43’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  43’
  -
  -
  43’
  43’
  50’
  -8’
  -
  -
  42’
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1’
  43’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BLIKKENSLAGEREN 2014 ApS 08.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Gurrevej 312B · DK-3000 Helsingør 03.12.2019
Gurrevej 312B · DK-3000 Helsingør 02.12.2018 02.12.2019
Gurrevej 312 · DK-3000 Helsingør 08.11.2018 01.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 08.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-10 10.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af , Cvr. 31075505, Gurrevej 312, 3000 Helsingør ved direktør Henrik Mogensen. 10.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Niels Peter Bay Nilsson 08.01.2014 09.08.2019
Henrik Mogensen 08.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Mogensen 16.11.2015
Niels Peter Bay Nilsson 16.11.2015 30.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BLIKKENSLAGEREN 2014 ApS

Gurrevej 312
3000 Helsingør

CVR

35633375

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. januar 2014

P-nummer

1019025388

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@gurreblik.dk

Telefon

49224141

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive blikkenslager og vvs virksomhed virksomhed, salg samt anden efter direktionens skøn passende virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af , Cvr. 31075505, Gurrevej 312, 3000 Helsingør ved direktør Henrik Mogensen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-