SORT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jan. 2014
 • CVR 35631976

Virksomheden SORT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Skødstrup. De blev etableret i 7. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 248.725 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

249’ DKK

-33%

Egenkapital

1.917’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

249’ DKK

-33%

Årets resultat

2022248.725 DKK
2021368.670 DKK
202099.397 DKK
2019611.669 DKK
201852.235 DKK
2017140.382 DKK
2016244.323 DKK
2015144.627 DKK
2014166.169 DKK

Likviditetsgrad

645 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.921’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  249’
  -
  249’
  -
  249’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.895’
  1.895’
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  1.921’
  50’
  -3’
  -
  -
  1.917’
  -
  1.917’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  1.921’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SORT HOLDING ApS 07.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Manbjergvej 113 · DK-8541 Skødstrup 09.10.2019
Niels Juels Gade 70 · DK-8200 Aarhus N 08.01.2014 08.10.2019
Niels Juels Gade 70 · DK-8200 Aarhus N 07.01.2014 07.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 07.01.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-07 07.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 07.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Michael Sort Mouritsen 07.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Sort Mouritsen 07.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SORT HOLDING ApS

Manbjergvej 113
8541 Skødstrup

CVR

35631976

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. januar 2014

P-nummer

1019019566

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingselskab, samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-