DEDIKERET ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2014
 • CVR 35631674

Virksomheden DEDIKERET ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 1. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.190 DKK, mens den i 2021 var på -18.289 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.389 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14’ DKK

+11%

Egenkapital

46’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-14’ DKK

+32%

Årets resultat

2022-14.389 DKK
2021-16.218 DKK
2020-5.795 DKK
20197.558 DKK
2018-5 DKK
20172.409 DKK
2016-12.386 DKK
2015-33.711 DKK
201468.512 DKK

Likviditetsgrad

1.056 %

+6%
God

Afkastningsgrad

-28 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

51’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

51’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -14’
  -
  0
  -
  0
  -14’
  -
  -14’
  -
  -14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  0
  16’
  51’
  51’
  50’
  -4’
  -
  -
  46’
  -
  46’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  5’
  51’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DEDIKERET ApS 01.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Angolavej 20 · DK-2770 Kastrup 20.01.2020
Lyneborggade 32 · DK-2300 København S 05.06.2017 19.01.2020
Overgaden Neden Vandet 9C · DK-1414 København K 09.02.2016 04.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 01.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-01 01.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. 01.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Hemberg Kirkeby Bendtsen 01.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Hemberg Kirkeby Bendtsen 01.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DEDIKERET ApS

Angolavej 20
2770 Kastrup

CVR

35631674

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2014

P-nummer

1019017393

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thb@dedikeret.com

Telefon

26183248

Formål

Selskabets formål er salg og markedsføring af it-ydelser, handelsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-