CEDER FYSIOTERAPI & TRÆNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2014
 • CVR 35630503

Virksomheden CEDER FYSIOTERAPI & TRÆNING ApS befinder sig i branchen "Fysio- og ergoterapeuter" og har adresse i Espergærde. De blev etableret i 1. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 54.766 DKK, mens den i 2021 var på 322.272 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 22.044 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Tine Cederkvist Viskær.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

22’ DKK

+197%

Egenkapital

49’ DKK

+81%

Omsætning

71’ DKK

-79%

Resultat før skat

22’ DKK

+197%

Årets resultat

202222.044 DKK
2021-22.777 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20161 DKK
20151 DKK
201419 DKK

Likviditetsgrad

2.579 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

43 %

+257%
God

Soliditetsgrad

96 %

+194%
God

Overskudsgrad

31 %

+552%
God

Balance

51’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

55’ DKK

-83%

Gældsforpligtelser

2’ DKK

Tilgodehavende

51’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  71’
  55’
  -33’
  -
  17’
  22’
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  51’
  51’
  51’
  50’
  22’
  -
  -23’
  49’
  -
  49’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  51’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CEDER FYSIOTERAPI & TRÆNING ApS 01.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Strandvej 406A · DK-3060 Espergærde 31.01.2022
Søndre Strandvej 10 · DK-3000 Helsingør 15.07.2021 30.01.2022
Ishøj Nørregade 17 · DK-2635 Ishøj 30.12.2017 14.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
869020 Fysio- og ergoterapeuter 01.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-01 01.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Tine Cederkvist Viskær 01.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tine Cederkvist Viskær 01.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CEDER FYSIOTERAPI & TRÆNING ApS

Gammel Strandvej 406
3060 Espergærde

CVR

35630503

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2014

P-nummer

1019011743

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

869020
Fysio- og ergoterapeuter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tcederkvi@hotmail.com

Telefon

22642345

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med fysioterapi og træning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-