JST - STORN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. dec. 2013
 • CVR 35630120

Virksomheden JST - STORN ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København S. De blev etableret i 3. december 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

406’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
2020-100.500 DKK
2019-22.900 DKK
20180 DKK
2017-77.735 DKK
20160 DKK
20150 DKK
2014522.701 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

65 %

-16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

624’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  624’
  624’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  624’
  80’
  322’
  -
  -
  406’
  -
  406’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  218’
  -
  -
  -
  -
  -
  218’
  624’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JST - STORN ApS 03.12.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Edvard Thomsens Vej 63 · DK-2300 København S 05.09.2019
Edvard Thomsens Vej 63 · DK-2300 København S 07.05.2019 04.09.2019
Edvard Thomsens Vej 63 · DK-2300 København S 22.06.2015 06.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 03.12.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-03 03.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 03.12.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 03.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jan Storgaard 03.12.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Storgaard 03.12.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JST - STORN ApS

Edvard Thomsens Vej 63
2300 København S

CVR

35630120

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. december 2013

P-nummer

1019010569

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som investeringsselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-