ØBRO-HANSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. sep. 2013
 • CVR 35483810

Virksomheden ØBRO-HANSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Egtved. De blev etableret i 30. september 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -27.834 DKK, mens den i 2020 var på -15.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -94.838 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-95’ DKK

-5%

Egenkapital

2.259’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-94.838 DKK
2020-90.253 DKK
2019-160.852 DKK
2018179.960 DKK
2017173.201 DKK
2016285.091 DKK
2015336.278 DKK
2014444.564 DKK
2013-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-4 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.269’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-28’ DKK

-80%

Gældsforpligtelser

10’ DKK

-92%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -28’
  -
  -45’
  -
  -85’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -95’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  10’
  -
  553’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  555’
  -
  1.161’
  -
  2.269’
  80’
  2.304’
  -
  -
  2.259’
  -
  2.259’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  10’
  2.269’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ØBRO-HANSEN HOLDING ApS 30.09.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Aftensang 38 · DK-6040 Egtved 31.10.2017
Doritshave 50 · DK-6040 Egtved 30.09.2013 30.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.09.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-09 09.05.2017
2013-09-30 30.09.2013 08.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.09.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Jeppe Øbro-Hansen. 30.09.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jeppe Øbro-Hansen 30.09.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeppe Øbro-Hansen 30.09.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ØBRO-HANSEN HOLDING ApS

Aftensang 38
6040 Egtved

CVR

35483810

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. september 2013

P-nummer

1018788892

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jeppe@egtvedfuger.dk

Telefon

75551660

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Jeppe Øbro-Hansen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-