SONIC GURU HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. sep. 2013
 • CVR 35483446

Virksomheden SONIC GURU HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Humlebæk. De blev etableret i 20. september 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.934 DKK, mens den i 2022 var på -7.259 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 893.268 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

893’ DKK

+59%

Egenkapital

4.400’ DKK

+22%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

926’ DKK

+72%

Årets resultat

2023893.268 DKK
2022562.986 DKK
2021245.702 DKK
2020596.616 DKK
2019360.059 DKK
2018248.166 DKK
2017366.326 DKK
2016189.716 DKK
20151.329.822 DKK
2014-336.109 DKK

Likviditetsgrad

3.239 %

-52%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.744’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

344’ DKK

+95%

Tilgodehavende

3.751’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  157’
  -3’
  779’
  934’
  926’
  -
  926’
  -
  893’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  993’
  -
  -
  993’
  993’
  -
  -
  151’
  3’
  239’
  3.751’
  4.744’
  80’
  4.202’
  118’
  -
  4.400’
  -
  4.400’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  228’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  116’
  4.744’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SONIC GURU HOLDING ApS 20.09.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Torpenvej 29 · DK-3050 Humlebæk 31.07.2023
Kystvej 16B · DK-3050 Humlebæk 29.05.2016 30.07.2023
Mariendalsvej 70 · DK-2000 Frederiksberg 20.09.2013 28.05.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 20.09.2013 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-09-20 20.09.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.09.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 20.09.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Navne-van Vliet 20.09.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Navne-van Vliet 20.09.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SONIC GURU HOLDING ApS

Torpenvej 29
3050 Humlebæk

CVR

35483446

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. september 2013

P-nummer

1018787969

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af holdingvirksomhed og dermed beslægtet aktivitet

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-