HEROLD.IN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jul. 2013
 • CVR 35405259

Virksomheden HEROLD.IN ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Karise. De blev etableret i 23. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 232.128 DKK, mens den i 2021 var på 445.209 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 127.580 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

128’ DKK

-55%

Egenkapital

706’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

167’ DKK

-54%

Årets resultat

2022127.580 DKK
2021283.504 DKK
2020-23.280 DKK
2019217.970 DKK
201816.825 DKK
2017-8.977 DKK
2016-8.552 DKK
2015345 DKK
2014-25.223 DKK

Likviditetsgrad

986 %

+202%
God

Afkastningsgrad

21 %

-51%
God

Soliditetsgrad

90 %

+30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

786’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

232’ DKK

-48%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

786’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  232’
  -64’
  -
  -
  168’
  -
  -1’
  -
  1’
  167’
  -
  167’
  -39’
  128’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  476’
  9’
  302’
  786’
  786’
  80’
  626’
  -
  -
  706’
  -
  706’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  786’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HEROLD.IN ApS 23.07.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Brinken 2 · DK-4653 Karise 12.11.2018
Bambusvej 11 · DK-4600 Køge 23.07.2013 11.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 23.07.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-07 07.11.2016
2013-07-23 23.07.2013 06.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 23.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 07.11.2016
Selskabet tegnes af Direktøren 23.07.2013 10.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Herold Nielsen 07.11.2016
Rasmus Herold Nielsen 23.07.2013 10.08.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Herold Nielsen 28.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Herold Nielsen 23.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HEROLD.IN ApS

Brinken 2
4653 Karise

CVR

35405259

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juli 2013

P-nummer

1018648357

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rasmus@n-web.dk

Telefon

20472435

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, service og konsulent ydelser samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-