J. GINDLER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jul. 2013
 • CVR 35404031

Virksomheden J. GINDLER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 16. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.299 DKK, mens den i 2021 var på -9.033 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 866.168 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

866’ DKK

+353%

Egenkapital

1.745’ DKK

+99%

Omsætning

-

Resultat før skat

863’ DKK

+366%

Årets resultat

2022866.168 DKK
2021191.394 DKK
2020199.301 DKK
2019-97.333 DKK
2018-298.642 DKK
201727.447 DKK
2016179.282 DKK
2015123.581 DKK
2014-131.995 DKK
201340.838 DKK

Likviditetsgrad

19 %

+93%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+46%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.896’ DKK

+89%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

29’ DKK

+135%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -3’
  876’
  873’
  863’
  -
  863’
  -
  866’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.866’
  -
  -
  1.866’
  1.866’
  -
  -
  27’
  -
  2’
  29’
  1.896’
  80’
  511’
  114’
  -
  1.745’
  -
  1.745’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  2’
  151’
  1.896’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. GINDLER HOLDING ApS 16.07.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Skolevænget 28 · DK-7430 Ikast 01.10.2019
Bygaden 29 · DK-7430 Ikast 31.05.2017 30.09.2019
Merkurvej 4B · DK-7430 Ikast 16.07.2013 30.05.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 16.07.2013 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-09-30 30.09.2015
2013-07-16 16.07.2013 29.09.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 16.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion. 16.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Gindler 16.07.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jesper Gindler 13.07.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Gindler 16.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. GINDLER HOLDING ApS

Skolevænget 28
7430 Ikast

CVR

35404031

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juli 2013

P-nummer

1018642677

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-