CKIT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jul. 2013
 • CVR 35401989

Virksomheden CKIT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 11. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.330 DKK, mens den i 2021 var på -5.003 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 457.725 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

458’ DKK

+84%

Egenkapital

130’ DKK

+267%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

469’ DKK

+90%

Årets resultat

2022457.725 DKK
2021249.277 DKK
2020592.131 DKK
2019-1.546.808 DKK
2018645.608 DKK
2017310.908 DKK
2016137.601 DKK
2015349.484 DKK
201443.946 DKK

Likviditetsgrad

104 %

+494%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+27%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

53 %

+214%
God

Overskudsgrad

-

Balance

246’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

121’ DKK

+180%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -1’
  55’
  54’
  469’
  -
  469’
  -
  458’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -
  -
  125’
  125’
  -
  -
  10’
  -
  2’
  121’
  246’
  80’
  50’
  -
  -
  130’
  -
  130’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  24’
  116’
  246’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CKIT HOLDING ApS 11.07.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Vandtårnsvej 77 · DK-2860 Søborg 09.06.2023
Høffdingsvej 34 · DK-2500 Valby 10.10.2019 08.06.2023
Høffdingsvej 34 · DK-2500 Valby 11.07.2013 09.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.07.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-07-11 11.07.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i fællesskab 11.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jaron Kramarz Cohen 11.07.2013
Anatol Eli Kjær Knudsen 11.07.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
LIBA HOLDING ApS 11.07.2013
AKK HOLDING ApS 11.07.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jaron Kramarz Cohen 11.07.2013
Anatol Eli Kjær Knudsen 11.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CKIT HOLDING ApS

Vandtårnsvej 77
2860 Søborg

CVR

35401989

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juli 2013

P-nummer

1018634488

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og formueplacering, herunder at erhverve ejerandele i selskaber samt anden virksomhed efter direktionens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i fællesskab

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller