TH CONSULT AALBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2013
 • CVR 35398848

Virksomheden TH CONSULT AALBORG ApS befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 4. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 79.466 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

79’ DKK

+72%

Egenkapital

203’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

102’ DKK

+68%

Årets resultat

202379.466 DKK
202246.256 DKK
2021114.773 DKK
2020127.153 DKK
201939.784 DKK
201885.182 DKK
2017110.222 DKK
2016120.873 DKK
2015108.352 DKK
201469.451 DKK

Likviditetsgrad

46 %

-43%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

26 %

+7%
God

Soliditetsgrad

60 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

340’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

88’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

63’ DKK

-51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  88’
  -
  -
  -
  88’
  15’
  0
  -
  15’
  102’
  -
  102’
  -23’
  79’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  277’
  277’
  -
  -
  -
  2’
  61’
  63’
  340’
  80’
  43’
  80’
  -
  203’
  -
  203’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  137’
  340’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TH CONSULT AALBORG ApS 04.07.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Sønder Tranders Vej 6B · DK-9210 Aalborg SØ 10.11.2022
Sønder Tranders Vej 6B · DK-9210 Aalborg SØ 27.09.2021 09.11.2022
Sønder Tranders Vej 6B · DK-9210 Aalborg SØ 20.10.2018 26.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
432100 El-installation 04.07.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-07-04 04.07.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 04.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 04.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Torben Marup Hansen 04.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TH CONSULT AALBORG ApS

Sønder Tranders Vej 6
9210 Aalborg SØ

CVR

35398848

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2013

P-nummer

1018626418

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432100
El-installation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er rådgivning og projektering af elstyring og eltavler samt øvrige elprojekter og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-