MØRCH HANSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2013
 • CVR 35397620

Virksomheden MØRCH HANSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 29. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.888 DKK, mens den i 2021 var på -6.675 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -52.655 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-53’ DKK

-142%

Egenkapital

1.096’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-68’ DKK

-142%

Årets resultat

2022-52.655 DKK
2021125.702 DKK
202044.253 DKK
2019181.430 DKK
2018-9.821 DKK
2017774.822 DKK
201636.581 DKK
201532.672 DKK
201496.125 DKK
2013-8.170 DKK

Likviditetsgrad

162 %

-12%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

49 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.230’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-33%

Gældsforpligtelser

1.134’ DKK

+15%

Tilgodehavende

1.548’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -69’
  -
  -59’
  -68’
  -
  -68’
  -
  -53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  683’
  -
  -
  683’
  683’
  -
  -
  -
  -
  10’
  1.548’
  2.230’
  80’
  1.016’
  -
  -
  1.096’
  -
  1.096’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  177’
  611’
  -
  -
  -
  -
  9’
  957’
  2.230’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MØRCH HANSEN HOLDING ApS 29.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Stengade 51B · DK-3000 Helsingør 06.02.2023
Stengade 51B · DK-3000 Helsingør 27.10.2022 05.02.2023
Stengade 51B · DK-3000 Helsingør 28.05.2021 26.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2015
642010 Finansielle holdingselskaber 29.06.2013 30.06.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-10 10.05.2019
2013-06-29 29.06.2013 09.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 29.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 10.05.2019
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. 29.06.2013 04.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Tine Hansen 10.05.2019
Tine Hansen 29.06.2013 04.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tine Hansen 29.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MØRCH HANSEN HOLDING ApS

Stengade 51
3000 Helsingør

CVR

35397620

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2013

P-nummer

1018623451

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tmh@spinoff.nu

Telefon

70207151

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheder, herunder at foretage investering for egne midler, samt anden beslægtet investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-