TORBEN LAIER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jul. 2013
 • CVR 35397248

Virksomheden TORBEN LAIER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Løgstrup. De blev etableret i 5. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.770 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

+109%

Egenkapital

-283’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

+109%

Årets resultat

20221.770 DKK
2021-19.056 DKK
2020-10.087 DKK
2019-15.228 DKK
2018-22.622 DKK
2017-7.363 DKK
2016-37.955 DKK
2015-180.646 DKK
2014-71.770 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-40.136 %

+1%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  -
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1’
  80’
  -363’
  -
  -
  -283’
  -
  -283’
  -
  244’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  40’
  1’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TORBEN LAIER HOLDING ApS 05.07.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Kvolsvej 3 · DK-8831 Løgstrup 05.07.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 05.07.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-07-05 05.07.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 05.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Torben Kaare Laier 05.07.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
Torben Kaare Laier 08.07.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Kaare Laier 05.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TORBEN LAIER HOLDING ApS

Kvolsvej 3
8831 Løgstrup

CVR

35397248

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juli 2013

P-nummer

1018622870

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-