COBO Scientific ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jul. 2013
 • CVR 35393781

Virksomheden COBO Scientific ApS befinder sig i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 2. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 19.266 DKK, mens den i 2021 var på 38.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.634 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-109%

Egenkapital

-338’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-109%

Årets resultat

2022-3.634 DKK
202138.607 DKK
202015.727 DKK
20191.628 DKK
201870.704 DKK
2017-161.808 DKK
2016-85.693 DKK
201571.153 DKK
2014222.279 DKK

Likviditetsgrad

6 %

-33%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-16 %

-114%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1.505 %

-55%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

22’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

19’ DKK

-50%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

22’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  19’
  -23’
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  0
  22’
  22’
  80’
  -418’
  -
  -
  -338’
  -
  -338’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  334’
  -
  0
  -
  24’
  -
  361’
  22’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
COBO Scientific ApS 01.01.2018
KONGSTADBOCK ApS 02.07.2013 31.12.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Eskadrillevænget 7A · DK-3500 Værløse 02.11.2023
Bækholmen 25 · DK-2760 Måløv 31.03.2014 01.11.2023
Lautruphøj 1 · DK-2750 Ballerup 12.09.2013 30.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
461900 Agenturhandel med blandet sortiment 01.08.2014
581900 Anden udgivervirksomhed 02.07.2013 31.07.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-11-02 02.11.2023
2018-01-01 01.01.2018 01.11.2023
2014-06-08 08.06.2014 31.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 02.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 08.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jens-Ole Bock 02.07.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens-Ole Bock 03.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

COBO Scientific ApS

Eskadrillevænget 7
3500 Værløse

CVR

35393781

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juli 2013

P-nummer

1018612492

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • COBO BD Services Aps
 • WasserBee Aps

Branchekode

461900
Agenturhandel med blandet sortiment

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jensole.bock@gmail.com

Telefon

24207221

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formidling af viden og produkter til medicinalindustrien, konsulentvirksomhed, handel i øvrigt, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i Danmark og i udlandet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-