ASSURE WEALTH HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2013
 • CVR 35390448

Virksomheden ASSURE WEALTH HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 1. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -313.003 DKK, mens den i 2022 var på -25.871 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.568.576 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Klaus Lauenborg Breitenstein. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Karsten Poulsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7.569’ DKK

+325%

Egenkapital

17.863’ DKK

+247%

Omsætning

-

Resultat før skat

7.574’ DKK

+326%

Årets resultat

20237.568.576 DKK
20221.780.950 DKK
2021834.563 DKK
2020533.209 DKK
2019107.350 DKK
201826.128 DKK
2017-1.082.678 DKK
2016-2.880.254 DKK
2015-1.346.407 DKK
2014-606.272 DKK

Likviditetsgrad

81 %

-97%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

82 %

-18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

21.706’ DKK

+321%

Bruttofortjeneste

-313’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.105’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -313’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -126’
  8.003’
  7.887’
  7.574’
  -
  7.574’
  -6’
  7.569’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18.600’
  -
  -
  18.600’
  18.600’
  -
  -
  40’
  -
  1.692’
  3.105’
  21.706’
  7.096’
  2.576’
  6.800’
  -
  17.863’
  -
  17.863’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.561’
  -
  -
  -
  282’
  -
  3.843’
  21.706’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ASSURE WEALTH HOLDING ApS 28.02.2014
ASSURE WEALTH ApS 01.07.2013 27.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Philip Heymans Alle 29 · DK-2900 Hellerup 09.04.2024
Gammel Strandvej 16 · DK-2990 Nivå 26.10.2018 08.04.2024
Gammel Strandvej 16 · DK-2990 Nivå 14.06.2016 25.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.07.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-01 01.03.2023
2018-02-01 01.02.2018 28.02.2023
2017-03-30 30.03.2017 31.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
7.096.183 DKK 01.03.2023
3.336.475 DKK 01.02.2018 28.02.2023
2.843.513 DKK 27.05.2016 31.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør og ét bestyrelsesmedlem. 01.03.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Rune Wagenitz Sørensen 31.10.2022
Jesper Dall 31.10.2022
Michael Toft 31.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Lauenborg Breitenstein 01.07.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lene Castello 01.03.2023 01.03.2023
Rune Wagenitz Sørensen 01.03.2023 01.03.2023
Karsten Poulsen 18.03.2021 01.03.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ASSURE WEALTH HOLDING ApS

Philip Heymans Alle 29
2900 Hellerup

CVR

35390448

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2013

P-nummer

1018603809

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

administration@assurewealth.dk

Telefon

70605252

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med administrative ydelser og konsulentassistance, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør og ét bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

7.096.183 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja