PHM 10 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2013
 • CVR 35389857

Virksomheden PHM 10 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Odense C. De blev etableret i 1. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.375 DKK, mens den i 2022 var på -11.689 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 26.576 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

+188%

Egenkapital

135’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

37’ DKK

+380%

Årets resultat

202326.576 DKK
2022-30.284 DKK
2021-9.570 DKK
202034.826 DKK
2019-1.928 DKK
2018-26.611 DKK
2017-4.681 DKK
2016-7.606 DKK
201592.732 DKK
201415.260 DKK
201313.558 DKK

Likviditetsgrad

65 %

+239%
Svag

Afkastningsgrad

-7 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

75 %

+19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

180’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

+107%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  37’
  -
  37’
  -10’
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  163’
  163’
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  180’
  80’
  5’
  50’
  -
  135’
  -
  135’
  19’
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  6’
  25’
  180’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PHM 10 ApS 01.07.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Lahnsgade 45B · DK-5000 Odense C 31.05.2023
Skaboeshusevej 130B · DK-5800 Nyborg 25.02.2022 30.05.2023
Skaboeshusevej 130B · DK-5800 Nyborg 22.10.2018 24.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.07.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-19 19.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lars Ladegaard 01.07.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Ladegaard 01.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PHM 10 ApS

Lahnsgade 45
5000 Odense C

CVR

35389857

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2013

P-nummer

1018602500

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier i Privathospitalet Mølholm P/S og udøve virksomhed forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-