GLOBAL ASSET MANAGEMENT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2013
 • CVR 35389571

Virksomheden GLOBAL ASSET MANAGEMENT ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Odder. De blev etableret i 1. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 233.992 DKK, mens den i 2021 var på 207.290 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.139.766 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.140’ DKK

-18%

Egenkapital

112’ DKK

+111%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20221.139.766 DKK
20211.389.485 DKK
202058.855 DKK
2019-1.783.147 DKK
2018-199.118 DKK
2017125.478 DKK
2016128.447 DKK
2015-206.206 DKK
2014-621.646 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

1 %

+107%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

14.210’ DKK

+49%

Bruttofortjeneste

234’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  234’
  -
  -
  -
  -
  1.343’
  -438’
  -
  906’
  -
  -
  -
  -
  1.140’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14.210’
  14.210’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  14.210’
  80’
  32’
  -
  -
  112’
  -
  112’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  10’
  14.098’
  14.210’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GLOBAL ASSET MANAGEMENT ApS 01.07.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Kongshusvej 68 · DK-8300 Odder 01.07.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.07.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-07-01 01.07.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 01.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Johan Peter-Henrik Tesdorpf 01.07.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johan Peter-Henrik Tesdorpf 01.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GLOBAL ASSET MANAGEMENT ApS

Kongshusvej 68
8300 Odder

CVR

35389571

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2013

P-nummer

1018602004

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • GAM ApS
 • GLOBAL KAPITALFORVALTNING ApS

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er kapitalforvaltning og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-