SMEDERUPGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2013
 • CVR 35388427

Virksomheden SMEDERUPGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 27. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.490 DKK, mens den i 2022 var på -8.205 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -223.299 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-223’ DKK

-291%

Egenkapital

655’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

-227’ DKK

-293%

Årets resultat

2023-223.299 DKK
2022116.624 DKK
2021154.653 DKK
2020227.263 DKK
2019243.545 DKK
2018-9.698 DKK
20177.060 DKK
2016-15.086 DKK
201514.674 DKK
20143.107 DKK

Likviditetsgrad

468 %

+82%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

80 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

816’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

756’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  -227’
  -
  -227’
  -3’
  -223’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  3’
  -
  60’
  60’
  -
  -
  675’
  -
  16’
  756’
  816’
  80’
  575’
  -
  -
  655’
  -
  655’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  162’
  816’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SMEDERUPGAARD HOLDING ApS 27.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Rytterstræde 5 · DK-3100 Hornbæk 27.06.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 27.06.2013 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-27 27.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 27.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af : Direktøren 27.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Christian Kjersgaard-Johansen 23.11.2015
Tina Kjersgaard-Johansen 27.06.2013 23.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Kjersgaard-Johansen 27.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SMEDERUPGAARD HOLDING ApS

Rytterstræde 5
3100 Hornbæk

CVR

35388427

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2013

P-nummer

1018598791

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er : Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil samt at eje anparter og aktier samt enhver forbindelse hermed stående virksomhed, endvidere ligeledes foretage udlejning og drift af landejendomme, samt forpagtning og udlejning af erhvervs og boligejendomme, herunder vedligeholdelse af samme, enten i eget regi og eller ved tilknyttede virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af : Direktøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-