ALLROUND EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2013
 • CVR 35388109

Virksomheden ALLROUND EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Odense NV. De blev etableret i 26. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 952.186 DKK, mens den i 2021 var på 1.315.159 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 630.470 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

630’ DKK

-92%

Egenkapital

18.832’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

809’ DKK

-92%

Årets resultat

2022630.470 DKK
20217.870.013 DKK
2020888.838 DKK
20192.075.935 DKK
2018708.476 DKK
2017440.401 DKK
20163.025.476 DKK
2015203.246 DKK
2014-887.785 DKK
2013-91.851 DKK

Likviditetsgrad

43 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-90%
Svag

Soliditetsgrad

63 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

29.711’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

952’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

7.972’ DKK

-7%

Tilgodehavende

633’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  952’
  -
  -
  -
  952’
  22’
  -
  -
  22’
  809’
  -
  809’
  -178’
  630’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  29.078’
  -
  -
  -
  -
  29.078’
  -
  -
  -
  545’
  88’
  633’
  29.711’
  80’
  16.416’
  -
  -
  18.832’
  -
  18.832’
  2.907’
  2.907’
  6.515’
  -
  -
  -
  6.515’
  522’
  -
  -
  -
  -
  339’
  1.458’
  29.711’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALLROUND EJENDOMME ApS 26.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Hans Egedes Vej 20 · DK-5210 Odense NV 07.01.2020
Hans Egedes Vej 20 · DK-5210 Odense NV 04.07.2018 06.01.2020
Søren Eriksens Vej 5 · DK-5270 Odense N 30.07.2013 03.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 26.06.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-26 26.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 26.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 26.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Morten Andreasen 26.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Andreasen 09.10.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALLROUND EJENDOMME ApS

Hans Egedes Vej 20
5210 Odense NV

CVR

35388109

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2013

P-nummer

1018598457

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at renovere og udleje ejendomme m.v. samt anden dermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-