JH MASKINER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2013
 • CVR 35387676

Virksomheden JH MASKINER ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel" og har adresse i Skævinge. De blev etableret i 28. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 578.739 DKK, mens den i 2020 var på 296.862 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 274.211 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

274’ DKK

+91%

Egenkapital

968’ DKK

+40%

Omsætning

-

Resultat før skat

354’ DKK

+92%

Årets resultat

2021274.211 DKK
2020143.863 DKK
20196.615 DKK
2018-59.815 DKK
201758.094 DKK
201679.572 DKK
201542.359 DKK
201442.170 DKK
20137.400 DKK

Likviditetsgrad

221 %

-45%
God

Afkastningsgrad

30 %

+38%
God

Soliditetsgrad

79 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.220’ DKK

+42%

Bruttofortjeneste

579’ DKK

+95%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

494’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  579’
  -
  -215’
  -
  364’
  1’
  -11’
  -
  -10’
  354’
  -
  354’
  -80’
  274’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  725’
  -
  725’
  -
  -
  -
  -
  725’
  -
  51’
  -
  98’
  116’
  494’
  1.220’
  80’
  888’
  -
  -
  968’
  -
  968’
  28’
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  35’
  159’
  224’
  1.220’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JH MASKINER ApS 28.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Markebækvej 3B · DK-3320 Skævinge 22.06.2017
Markebækvej 3 · DK-3320 Skævinge 28.06.2013 21.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 01.07.2013
999999 Uoplyst 28.06.2013 30.06.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-28 28.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 28.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 28.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jimmi Egebjerg Hansen 28.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jimmi Egebjerg Hansen 28.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JH MASKINER ApS

Markebækvej 3
3320 Skævinge

CVR

35387676

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2013

P-nummer

1018596276

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773200
Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for udlejning og leasing af entreprenør-materiel samt lignende opgaver

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-