RBH 2013 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2013
 • CVR 35387609

Virksomheden RBH 2013 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense SV. De blev etableret i 26. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -836.850 DKK, mens den i 2020 var på -34.735 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.350.853 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7.351’ DKK

+165%

Egenkapital

19.650’ DKK

+59%

Omsætning

-

Resultat før skat

7.661’ DKK

+171%

Årets resultat

20217.350.853 DKK
20202.773.893 DKK
20191.594.893 DKK
20182.038.039 DKK
20171.706.875 DKK
20161.227.275 DKK
2015789.907 DKK
2014724.092 DKK
2013674.288 DKK

Likviditetsgrad

5.286 %

+151%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20.014’ DKK

+55%

Bruttofortjeneste

-837’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19.240’ DKK

+70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -837’
  -
  -
  -
  -
  1.540’
  -48’
  7.006’
  8.498’
  7.661’
  -
  7.661’
  -310’
  7.351’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  775’
  -
  -
  775’
  775’
  -
  -
  3.967’
  -
  938’
  19.240’
  20.014’
  106’
  19.487’
  57’
  -
  19.650’
  -
  19.650’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  364’
  20.014’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RBH 2013 HOLDING ApS 26.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Faaborgvej 77 · DK-5250 Odense SV 12.03.2021
Faaborgvej 77 · DK-5250 Odense SV 10.10.2018 11.03.2021
Faaborgvej 77 · DK-5250 Odense SV 08.10.2018 09.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 26.06.2013 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-03 03.06.2015
2013-06-26 26.06.2013 02.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
106.178 DKK 03.06.2015
80.000 DKK 26.06.2013 02.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 26.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Ronny Boris Hüttmann 26.06.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
Ronny Boris Hüttmann 04.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronny Boris Hüttmann 26.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RBH 2013 HOLDING ApS

Faaborgvej 77
5250 Odense SV

CVR

35387609

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2013

P-nummer

1018593935

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

106.178 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-