PYROMAXX ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2013
 • CVR 35383565

Virksomheden PYROMAXX ApS befinder sig i branchen "Andre forlystelser og fritidsaktiviteter" og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 24. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.568 DKK, mens den i 2021 var på -1.599 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.893 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

-235%

Egenkapital

32’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-5.893 DKK
2021-1.757 DKK
202010.055 DKK
2019-687 DKK
2018-3.751 DKK
2017-6.733 DKK
2016-23.520 DKK
2015-20.978 DKK
20149.983 DKK

Likviditetsgrad

749 %

-24%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

87 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

37’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-248%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

37’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  37’
  37’
  37’
  80’
  -48’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  1’
  5’
  37’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PYROMAXX ApS 24.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Kjællingdalsvej 1 · DK-8660 Skanderborg 24.06.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter 01.07.2013
999999 Uoplyst 24.06.2013 30.06.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-24 24.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 24.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 24.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Mogens Riis Rasmussen 24.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mogens Riis Rasmussen 24.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PYROMAXX ApS

Kjællingdalsvej 1
8660 Skanderborg

CVR

35383565

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2013

P-nummer

1018583603

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

932990
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

autogrisen@mail.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med fyrværkeri, herunder underholdningsydelser, handel og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-