RAUN HOLDING 2013 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2013
 • CVR 35382704

Virksomheden RAUN HOLDING 2013 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 23. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.751 DKK, mens den i 2021 var på -3.550 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 339.404 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

339’ DKK

+31%

Egenkapital

1.034’ DKK

+49%

Omsætning

-

Resultat før skat

339’ DKK

+31%

Årets resultat

2022339.404 DKK
2021259.686 DKK
202013.421 DKK
201917.871 DKK
2018182.003 DKK
2017-24.499 DKK
2016-55.982 DKK
201584.162 DKK
201445.474 DKK
201392.814 DKK

Likviditetsgrad

79 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+46%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.199’ DKK

+43%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

130’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -2’
  -
  -2’
  339’
  -
  339’
  0
  339’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.069’
  -
  -
  1.069’
  1.069’
  -
  -
  -
  -
  25’
  130’
  1.199’
  80’
  -34’
  -
  -
  1.034’
  -
  1.034’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  68’
  -
  -
  -
  -
  -
  165’
  1.199’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RAUN HOLDING 2013 ApS 23.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Tavlekærsvej 26 · DK-2650 Hvidovre 23.06.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.06.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-23 23.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 23.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 23.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Søren Wilms Raun 23.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Wilms Raun 23.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RAUN HOLDING 2013 ApS

Tavlekærsvej 26
2650 Hvidovre

CVR

35382704

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2013

P-nummer

1018579800

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

raun78@gmail.com

Telefon

25320571

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-