MONOSOFT Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jun. 2013
 • CVR 35381813

Virksomheden MONOSOFT Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Grenaa. De blev etableret i 21. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -68.916 DKK, mens den i 2021 var på -135.754 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 346.144 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

346’ DKK

+184%

Egenkapital

539’ DKK

+180%

Omsætning

-

Resultat før skat

373’ DKK

+182%

Årets resultat

2022346.144 DKK
2021-411.989 DKK
2020566.865 DKK
201988.148 DKK
2018-68.681 DKK
201722.914 DKK
2016361.478 DKK
201520.652 DKK
201466.876 DKK
2013183.415 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-11 %

+64%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

+146%
God

Overskudsgrad

-

Balance

657’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-69’ DKK

+49%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -69’
  -1’
  -
  -
  -70’
  -
  0
  -
  0
  373’
  -
  373’
  -27’
  346’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  483’
  -
  -
  483’
  483’
  -
  -
  -
  5’
  32’
  -
  657’
  80’
  30’
  -
  -
  539’
  -
  539’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -15’
  5’
  -
  118’
  657’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MONOSOFT Holding ApS 04.04.2017
MONOSOFT ApS 21.06.2013 03.04.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Vestervej 26 · DK-8500 Grenaa 18.06.2023
Skolestræde 2 · DK-8500 Grenaa 10.01.2023 17.06.2023
Romdrupvej 63B · DK-9270 Klarup 04.05.2022 09.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.04.2017
620900 Anden it-servicevirksomhed 21.06.2013 03.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-04 04.04.2017
2013-06-21 21.06.2013 03.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 21.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jimmy Borch 21.06.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jimmy Borch 01.07.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jimmy Borch 21.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MONOSOFT Holding ApS

Vestervej 26
8500 Grenaa

CVR

35381813

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 2013

P-nummer

1018578030

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

81111624

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje rettigheder til softwareprogrammer samt at fungere som holdingselskab for helt eller delvist ejede datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-