ADOLFSEN 1 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2013
 • CVR 35381775

Virksomheden ADOLFSEN 1 ApS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 20. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.745 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-21’ DKK

-133%

Egenkapital

21’ DKK

-50%

Omsætning

-

Resultat før skat

-26’ DKK

-151%

Årets resultat

2022-20.745 DKK
202162.278 DKK
2020-6.043 DKK
2019-6.873 DKK
2018-7.922 DKK
2017-41.733 DKK
2016-33.564 DKK
2015-41.299 DKK
2014-20.645 DKK

Likviditetsgrad

155 %

-15%
God

Afkastningsgrad

-34 %

-160%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

36 %

-21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

59’ DKK

-36%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

59’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -20’
  -
  -5’
  -
  -5’
  -26’
  -
  -26’
  -5’
  -21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  26’
  59’
  59’
  51’
  -87’
  -
  -
  21’
  -
  21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  38’
  59’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ADOLFSEN 1 ApS 20.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Rosendalvej 53 · DK-8260 Viby J 20.06.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 01.12.2020
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.06.2013 30.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-11 11.03.2021
2015-04-20 20.04.2015 10.03.2021
2013-06-20 20.06.2013 19.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
51.000 DKK 06.05.2021
50.000 DKK 03.07.2015 05.05.2021
80.000 DKK 20.06.2013 02.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 14.02.2021
Virksomheden tegnes af direktøren. 20.04.2015 19.01.2021
Selskabet tegnes af direktøren. 20.06.2013 19.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Niels Nørrelykke Adolfsen 14.02.2021
Niels Nørrelykke Adolfsen 20.04.2015 19.01.2021
Niels Nørrelykke Adolfsen 20.06.2013 02.02.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Nørrelykke Adolfsen 20.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ADOLFSEN 1 ApS

Rosendalvej 53
8260 Viby J

CVR

35381775

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2013

P-nummer

1018577832

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

niels@adolfsen.dk

Telefon

31262536

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

51.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-