BIG ELK ENTERPRISES ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2013
 • CVR 35378693

Virksomheden BIG ELK ENTERPRISES ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 15. maj 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.212.594 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.213’ DKK

+17%

Egenkapital

11.349’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.205’ DKK

+17%

Årets resultat

20222.212.594 DKK
20211.890.687 DKK
202015.074 DKK
20191.188.131 DKK
20182.683.684 DKK
20173.420.502 DKK
20162.069.505 DKK
20151.148.864 DKK
20142.948.673 DKK
20131.999.907 DKK

Likviditetsgrad

4.462 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.388’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.741’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -34’
  -
  -
  2.239’
  2.239’
  2.205’
  -
  2.205’
  -7’
  2.213’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9.647’
  -
  -
  9.647’
  9.647’
  -
  -
  -
  -
  17’
  1.741’
  11.388’
  80’
  11.155’
  114’
  -
  11.349’
  -
  11.349’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  -
  39’
  11.388’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BIG ELK ENTERPRISES ApS 15.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Håndværkersvinget 6 · DK-2970 Hørsholm 15.05.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 15.05.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-15 15.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.05.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Leif Kim Sørensen 15.05.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Leif Kim Sørensen 15.05.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BIG ELK ENTERPRISES ApS

Håndværkersvinget 6
2970 Hørsholm

CVR

35378693

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2013

P-nummer

1018568760

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere og besidde fast ejendom samt at eje kapitalandele i andre selskaber, hvis formål er produktion og handel med dentaludstyr og dentalinstrumenter og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-