DREWES INVEST HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2013
 • CVR 35376992

Virksomheden DREWES INVEST HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 15. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.589 DKK, mens den i 2022 var på -32.169 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.479 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

10’ DKK

+109%

Egenkapital

-115’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

10’ DKK

+109%

Årets resultat

202310.479 DKK
2022-119.751 DKK
2021127.159 DKK
2020-35.548 DKK
2019-11.073 DKK
2018-1.079 DKK
2017-10.333 DKK
2016-91.933 DKK
2015-106.277 DKK
2014-226.974 DKK

Likviditetsgrad

9 %

+78%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+57%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-10 %

+7%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.133’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

+58%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

118’ DKK

+75%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -14’
  113’
  -89’
  -
  24’
  10’
  -
  10’
  -
  10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.014’
  1.014’
  -
  -
  -
  -
  79’
  118’
  1.133’
  350’
  -465’
  -
  -
  -115’
  -
  -115’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  1.248’
  1.133’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DREWES INVEST HOLDING ApS 15.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Pilestræde 21 · DK-1112 København K 14.09.2017
Aksel Møllers Have 2 · DK-2000 Frederiksberg 15.06.2013 13.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 26.06.2023
999999 Uoplyst 15.06.2013 25.06.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-15 15.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
350.000 DKK 15.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 15.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Asger Drewes Jørgensen 16.11.2016
Anders Højer Petersen 15.06.2013 16.11.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Asger Drewes Jørgensen 15.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DREWES INVEST HOLDING ApS

Pilestræde 21
1112 København K

CVR

35376992

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2013

P-nummer

1018563467

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

350.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-