U GUTKIN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2013
 • CVR 35258167

Virksomheden U GUTKIN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København Ø. De blev etableret i 11. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.857 DKK, mens den i 2021 var på -1.850 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.243 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

-145%

Egenkapital

474’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

-145%

Årets resultat

2022-13.243 DKK
202129.616 DKK
2020164.979 DKK
201911.286 DKK
201825.048 DKK
201726.609 DKK
20167.926 DKK
20151.997 DKK
2014-45.814 DKK
2013-150.739 DKK

Likviditetsgrad

413 %

+22%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-62%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

487’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-54%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

54’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  1’
  -
  -
  1’
  -13’
  -
  -13’
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  434’
  434’
  -
  -
  -
  -
  0
  54’
  487’
  80’
  394’
  -
  -
  474’
  -
  474’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  487’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
U GUTKIN HOLDING ApS 11.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Nordre Frihavnsgade 5 · DK-2100 København Ø 13.05.2015
Nordre Frihavnsgade 6 · DK-2100 København Ø 11.06.2013 12.05.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 11.06.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-11 11.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Ulrik Gutkin 06.05.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulrik Gutkin 06.08.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

U GUTKIN HOLDING ApS

Nordre Frihavnsgade 5
2100 København Ø

CVR

35258167

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2013

P-nummer

1018556967

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ulrik@gutkin.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden, hermed beslægtet, virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-