VIBRATEK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2013
 • CVR 35257586

Virksomheden VIBRATEK ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Køge. De blev etableret i 12. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.125 DKK, mens den i 2021 var på -6.650 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 444.091 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

444’ DKK

+413%

Egenkapital

2.626’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

442’ DKK

+416%

Årets resultat

2022444.091 DKK
202186.517 DKK
2020217.511 DKK
2019444.159 DKK
2018450.126 DKK
2017418.097 DKK
2016382.442 DKK
2015390.476 DKK
2014-89.150 DKK

Likviditetsgrad

708 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.720’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

671’ DKK

+256%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  0
  1’
  1’
  442’
  -
  442’
  -
  444’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.049’
  -
  -
  2.049’
  2.049’
  -
  -
  593’
  38’
  40’
  671’
  2.720’
  80’
  2.488’
  57’
  -
  2.626’
  -
  2.626’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  95’
  2.720’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VIBRATEK ApS 12.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Snedkervej 1A · DK-4600 Køge 27.11.2019
Ringstedvej 540 · DK-4632 Bjæverskov 12.06.2013 26.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.07.2017
999999 Uoplyst 12.06.2013 06.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-12 12.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 12.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Michael Raymund Hansen 12.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Raymund Hansen 12.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VIBRATEK ApS

Snedkervej 1
4600 Køge

CVR

35257586

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2013

P-nummer

1018554506

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@luftvibrator.dk

Telefon

22732864

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja