MAESTRO-INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2013
 • CVR 35252711

Virksomheden MAESTRO-INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 1. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.390 DKK, mens den i 2021 var på 187.412 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.642 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

-111%

Egenkapital

555’ DKK

-12%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-19’ DKK

-111%

Årets resultat

2022-14.642 DKK
2021132.378 DKK
2020187.875 DKK
2019274.690 DKK
201832.373 DKK
2017224.622 DKK
2016-24.037 DKK
201510.444 DKK
201490.901 DKK
2013193.437 DKK

Likviditetsgrad

28 %

-84%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-103%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

29 %

-29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.923’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-103%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

377’ DKK

-76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  10’
  -22’
  -
  -12’
  -19’
  -
  -19’
  -4’
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.546’
  -
  -
  -
  -
  1.546’
  -
  -
  -
  -
  32’
  377’
  1.923’
  80’
  475’
  -
  -
  555’
  -
  555’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1.368’
  1.923’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MAESTRO-INVEST ApS 01.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Asylgade 36 · DK-4000 Roskilde 24.01.2016
Gadstrupparken 22 · DK-4621 Gadstrup 01.06.2013 23.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 08.06.2015
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 01.06.2013 07.06.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-07-01 01.07.2015
2013-06-01 01.06.2013 30.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.06.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Poul Christian Dylov 01.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Christian Dylov 01.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MAESTRO-INVEST ApS

Asylgade 36
4000 Roskilde

CVR

35252711

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2013

P-nummer

1018530461

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pouldylov@gmail.com

Telefon

20201755

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er formuepleje.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-