JENS D DALL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. maj 2013
 • CVR 35251472

Virksomheden JENS D DALL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haderslev. De blev etableret i 30. maj 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -60.501 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 399.034 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

399’ DKK

+1%

Egenkapital

3.336’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

452’ DKK

+20%

Årets resultat

2023399.034 DKK
2022395.525 DKK
2021337.542 DKK
2020273.671 DKK
2019256.877 DKK
2018369.956 DKK
2017597.114 DKK
2016415.602 DKK
2015373.108 DKK
2014237.671 DKK
20131 DKK

Likviditetsgrad

1.802 %

-96%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-152%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.523’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

-61’ DKK

-868%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.370’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -61’
  -
  -14’
  -
  -74’
  319’
  -3’
  211’
  526’
  452’
  -
  452’
  -53’
  399’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  41’
  -
  41’
  112’
  -
  -
  112’
  153’
  -
  -
  -
  -
  269’
  3.370’
  3.523’
  80’
  3.256’
  -
  -
  3.336’
  -
  3.336’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  160’
  -
  -
  53’
  5’
  -
  187’
  3.523’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JENS D DALL HOLDING ApS 01.06.2013
JENS D DALL HOLDING ApS UNDER STIFTELSE 30.05.2013 31.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Øvej 7 · DK-6100 Haderslev 30.05.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.06.2013
999999 Uoplyst 30.05.2013 31.05.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-30 30.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.05.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jens Dahlmann Dall 01.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Dahlmann Dall 01.06.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JENS D DALL HOLDING ApS

Øvej 7
6100 Haderslev

CVR

35251472

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. maj 2013

P-nummer

1018527827

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage finansiering og investering i øvrige selskaber

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-