POASI ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. maj 2013
 • CVR 35248420

Virksomheden POASI ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København V. De blev etableret i 22. maj 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -42.010 DKK, mens den i 2022 var på -11.054 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -113.397 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Troels Plenge.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-113’ DKK

< -999%

Egenkapital

185’ DKK

-38%

Omsætning

-

Resultat før skat

-145’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-113.397 DKK
2022-8.664 DKK
2021-19.742 DKK
2020-20.313 DKK
2019-37.785 DKK
2018-194.139 DKK
2017-568.930 DKK
2016-24.577 DKK
20150 DKK
2014601.227 DKK
2013120.748 DKK

Likviditetsgrad

70 %

-99%
Svag

Afkastningsgrad

-25 %

-577%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

32 %

-67%
God

Overskudsgrad

-

Balance

572’ DKK

+90%

Bruttofortjeneste

-42’ DKK

-280%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

272’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -42’
  -100’
  -
  -
  -142’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -145’
  -
  -145’
  -32’
  -113’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  300’
  -
  -
  300’
  300’
  -
  -
  -
  1’
  46’
  272’
  572’
  80’
  105’
  -
  -
  185’
  -
  185’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  387’
  572’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
POASI ApS 22.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbrogade 50 · DK-1620 København V 31.01.2019
Dr. Abildgaards Alle 3 · DK-1955 Frederiksberg C 22.05.2013 30.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 28.05.2013
999999 Uoplyst 22.05.2013 27.05.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-22 22.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 22.05.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Troels Plenge 22.05.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Troels Plenge 22.05.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

POASI ApS

Vesterbrogade 50
1620 København V

CVR

35248420

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2013

P-nummer

1018516272

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tplenge@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udføre computerprogrammering og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-