SØREN MAGNUSSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. maj 2013
 • CVR 35246258

Virksomheden SØREN MAGNUSSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 22. maj 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -4.688 DKK, mens den i 2020 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 40.496 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

40’ DKK

+68%

Egenkapital

314’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

59’ DKK

+67%

Årets resultat

202140.496 DKK
202024.051 DKK
2019228.301 DKK
201844.170 DKK
2017-135.259 DKK
2016-8.396 DKK
201517.421 DKK
2014407.317 DKK
2013160.289 DKK

Likviditetsgrad

17 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

683’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

60’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -15’
  3’
  -12’
  59’
  -
  59’
  -
  40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  224’
  -
  -
  623’
  623’
  -
  -
  60’
  -
  -
  60’
  683’
  80’
  234’
  -
  -
  314’
  -
  314’
  25’
  25’
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  303’
  -
  -
  5’
  344’
  683’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SØREN MAGNUSSEN HOLDING ApS 22.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Majvænget 34 · DK-6000 Kolding 03.12.2017
Nørreled 2 · DK-6000 Kolding 22.05.2013 02.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2016
999999 Uoplyst 22.05.2013 31.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-22 22.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 22.05.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Søren Hedemark Magnussen 22.05.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Hedemark Magnussen 22.05.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SØREN MAGNUSSEN HOLDING ApS

Majvænget 34
6000 Kolding

CVR

35246258

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2013

P-nummer

1018505785

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparterne i erhvervsdrivende selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-