SALAMIDA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. maj 2013
 • CVR 35246177

Virksomheden SALAMIDA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 23. maj 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.554 DKK, mens den i 2021 var på -4.175 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 534.626 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

535’ DKK

-53%

Egenkapital

847’ DKK

+98%

Omsætning

-

Resultat før skat

535’ DKK

-53%

Årets resultat

2022534.626 DKK
20211.126.048 DKK
2020779.398 DKK
2019624.445 DKK
2018438.534 DKK
2017240.475 DKK
2016220.562 DKK
2015-71.868 DKK
2014-69.404 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

+57%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

847’ DKK

+98%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

782’ DKK

+116%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  710’
  -172’
  -
  538’
  535’
  -
  535’
  -
  535’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  65’
  -
  -
  -
  -
  782’
  782’
  847’
  80’
  767’
  -
  -
  847’
  -
  847’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  847’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SALAMIDA HOLDING ApS 23.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Boghvedemarken 12 · DK-2680 Solrød Strand 31.05.2021
Gængehaven 29 · DK-2690 Karlslunde 09.11.2019 30.05.2021
Drosselvej 86 · DK-4171 Glumsø 23.05.2013 08.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.07.2019
960220 Skønheds- og hudpleje 01.01.2014 30.06.2019
999999 Uoplyst 23.05.2013 31.12.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-23 23.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 23.05.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
David André Munk Salamida 23.05.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
David André Munk Salamida 23.05.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SALAMIDA HOLDING ApS

Boghvedemarken 12
2680 Solrød Strand

CVR

35246177

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. maj 2013

P-nummer

1018505203

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

David@salamida.dk

Telefon

31271212

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i driftsselskaber og anden investeringsvirksomhed efter direktionens nærmere beslutning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-