LIFEWISE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2013
 • CVR 35245804

Virksomheden LIFEWISE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 15. maj 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.813 DKK, mens den i 2022 var på -7.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 16.427 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

16’ DKK

-53%

Egenkapital

100’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

14’ DKK

-56%

Årets resultat

202316.427 DKK
202234.908 DKK
202150.261 DKK
202056.925 DKK
20194.660 DKK
201852.267 DKK
2017-30.245 DKK
201680.300 DKK
201572.639 DKK
2014-65.068 DKK
2013105.683 DKK

Likviditetsgrad

85 %

-6%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

71 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

141’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  0
  -1’
  24’
  22’
  14’
  -
  14’
  -2’
  16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  106’
  -
  -
  106’
  106’
  -
  -
  -
  -
  24’
  34’
  141’
  80’
  1’
  18’
  -
  100’
  -
  100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  -
  7’
  -
  40’
  141’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LIFEWISE HOLDING ApS 15.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Esthersvej 32 · DK-2900 Hellerup 22.12.2021
Gersonsvej 33 · DK-2900 Hellerup 15.05.2013 21.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.05.2013
999999 Uoplyst 15.05.2013 22.05.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-15 15.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.05.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne, af den samlede direktion 15.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Katinka Hyllested 15.05.2013 13.02.2014
Sisse Fallinge 15.05.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sisse Fallinge 31.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LIFEWISE HOLDING ApS

Esthersvej 32
2900 Hellerup

CVR

35245804

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2013

P-nummer

1018503731

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sisse@lifewise.dk

Telefon

22910263

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab ved ejerskab af underliggende driftsselskaber samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne, af den samlede direktion

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-