WACHMANN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. feb. 2013
 • CVR 35245529

Virksomheden WACHMANN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Græsted. De blev etableret i 25. februar 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.572 DKK, mens den i 2022 var på -3.195 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 22.642 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

23’ DKK

+162%

Egenkapital

1.378’ DKK

+810%

Omsætning

-

Resultat før skat

26’ DKK

+172%

Årets resultat

202322.642 DKK
2022-36.780 DKK
202113.001 DKK
202016.208 DKK
201974.499 DKK
201847.584 DKK
201711.567 DKK
201639.865 DKK
201517.455 DKK
2014-8.017 DKK
2013-55.575 DKK

Likviditetsgrad

5.708 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-153%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+442%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.403’ DKK

+68%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-325%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.403’ DKK

+68%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -14’
  40’
  0
  -
  40’
  26’
  -
  26’
  -4’
  23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  331’
  202’
  1.403’
  1.403’
  102’
  1.129’
  148’
  -
  1.378’
  -
  1.378’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  25’
  1.403’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WACHMANN HOLDING ApS 25.02.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Hasselager 5 · DK-3230 Græsted 08.02.2023
Niverød Kongevej 12 · DK-2990 Nivå 25.02.2013 07.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 25.02.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-09-29 29.09.2023
2013-02-25 25.02.2013 28.09.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
102.000 DKK 29.09.2023
100.000 DKK 25.02.2013 28.09.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 25.02.2013

Direktører

Navn Fra Til
Mogens Wachmann 25.02.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mogens Wachmann 30.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WACHMANN HOLDING ApS

Hasselager 5
3230 Græsted

CVR

35245529

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. februar 2013

P-nummer

1018502727

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er - direkte eller gennem ejerbesiddelser i andre selskaber - at drive virksomhed ved investering i værdipapirer samt ved foretagelse af andre passive investeringer og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

102.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller