PUGGAARD HOLST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. maj 2013
 • CVR 35242945

Virksomheden PUGGAARD HOLST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 16. maj 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

80’ DKK

+202%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
2020-1.325 DKK
2019-5.325 DKK
2018-5.575 DKK
2017-5.000 DKK
2016-5.000 DKK
2015-41.573 DKK
2014-4.836 DKK
2013-88.591 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

80’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

80’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  80’
  80’
  -
  -
  -
  80’
  -
  80’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PUGGAARD HOLST ApS 16.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Hvinningdalvej 49 · DK-8600 Silkeborg 16.05.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.05.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-16 16.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 16.05.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Camilla Puggaard Holst 16.05.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Camilla Puggaard Holst 23.05.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PUGGAARD HOLST ApS

Hvinningdalvej 49
8600 Silkeborg

CVR

35242945

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. maj 2013

P-nummer

1018492969

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og virksomhed i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-