NEOPLAST INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. apr. 2013
 • CVR 35242481

Virksomheden NEOPLAST INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Køge. De blev etableret i 29. april 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.003 DKK, mens den i 2022 var på -3.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 114.013 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

114’ DKK

-11%

Egenkapital

1.177’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

114’ DKK

-11%

Årets resultat

2023114.013 DKK
2022128.696 DKK
2021291.501 DKK
2020105.056 DKK
2019241.325 DKK
201870.008 DKK
2017109.811 DKK
2016-5.218 DKK
2015273.081 DKK
201422.149 DKK
2013-91.748 DKK

Likviditetsgrad

1.036 %

-74%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.207’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

310’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  1’
  0
  -
  1’
  114’
  -
  114’
  -
  114’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  897’
  897’
  -
  -
  -
  0
  299’
  310’
  1.207’
  80’
  1.097’
  -
  -
  1.177’
  -
  1.177’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  30’
  1.207’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NEOPLAST INVEST ApS 29.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Åshøjvej 38A · DK-4600 Køge 29.04.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 29.04.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-29 29.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 29.04.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 29.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Claus Steffensen 29.04.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Steffensen 29.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NEOPLAST INVEST ApS

Åshøjvej 38
4600 Køge

CVR

35242481

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. april 2013

P-nummer

1018491970

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for NEOPLAST ApS og evt. andre datterselskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-