AALLING HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. apr. 2013
 • CVR 35233067

Virksomheden AALLING HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København N. De blev etableret i 24. april 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på -5.803 DKK, mens den i 2019 var på -3.842 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.841 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-103%

Egenkapital

484’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-103%

Årets resultat

2020-8.841 DKK
2019317.204 DKK
201826.883 DKK
2017-1.931 DKK
201630.614 DKK
201562.580 DKK
20141.247 DKK
201331.158 DKK

Likviditetsgrad

15.576 %

-12%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

487’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

487’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  487’
  487’
  487’
  80’
  347’
  57’
  -
  484’
  -
  484’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  487’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AALLING HOLDING ApS 24.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Hans Egedes Gade 7 · DK-2200 København N 21.12.2021
Niels Ebbesens Vej 25 · DK-1911 Frederiksberg C 14.06.2016 20.12.2021
Rådmandsgade 46A · DK-2200 København N 24.04.2013 13.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 24.04.2013 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-24 24.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 24.04.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Simon Aalling 24.04.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Aalling 24.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AALLING HOLDING ApS

Hans Egedes Gade 7
2200 København N

CVR

35233067

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. april 2013

P-nummer

1018453475

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

simon.aalling@gmail.com

Telefon

28736366

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt direkte eller in¬direkte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-