HOLDINGSELSKABET 22.04.13 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. apr. 2013
 • CVR 35232125

Virksomheden HOLDINGSELSKABET 22.04.13 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Arden. De blev etableret i 22. april 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 733.475 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

733’ DKK

+437%

Egenkapital

11.016’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

811’ DKK

+473%

Årets resultat

2023733.475 DKK
2022-217.330 DKK
2021334.060 DKK
2020-65.378 DKK
2019-227.480 DKK
201810.632.072 DKK
2017449.069 DKK
2016399.240 DKK
20150 DKK
2014-293.633 DKK
20131.312 DKK

Likviditetsgrad

9.698 %

God

Afkastningsgrad

3 %

+371%
Svag

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.099’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.051’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  19’
  319’
  493’
  -
  -
  493’
  811’
  -
  811’
  -78’
  733’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.715’
  -
  -
  3.049’
  3.049’
  -
  -
  5.042’
  -
  343’
  8.051’
  11.099’
  80’
  10.106’
  800’
  -
  11.016’
  -
  11.016’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  78’
  5’
  -
  83’
  11.099’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLDINGSELSKABET 22.04.13 ApS 22.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Klarlunden 21 · DK-9510 Arden 16.07.2021
Klarlunden 21 · DK-9510 Arden 07.04.2021 15.07.2021
Jernbanegade 1 · DK-9510 Arden 09.06.2020 06.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.09.2018
999999 Uoplyst 22.04.2013 31.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-22 22.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 22.04.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Niels Ole Ertmann 22.04.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Ole Ertmann 22.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLDINGSELSKABET 22.04.13 ApS

Klarlunden 21
9510 Arden

CVR

35232125

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. april 2013

P-nummer

1018439634

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

noe@inn-site.dk

Telefon

29168788

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Meny Kaffe Aalborg ApS, CVRnr. 34590281 og Noe Ejendomme ApS, CVRnr. 34590346, samt handel, administration, investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-