No More Laundry ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. apr. 2013
 • CVR 35231536

Virksomheden No More Laundry ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 15. april 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.125 DKK, mens den i 2021 var på -1.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.125 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-63%

Egenkapital

-68’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-3.125 DKK
2021-1.913 DKK
2020-1.875 DKK
2019-3.125 DKK
2018-4.875 DKK
2017-109.885 DKK
2016-5.892 DKK
20154.790 DKK
201457.855 DKK
201348.589 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-358.868 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-67%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  160’
  -228’
  -
  -
  -68’
  -
  -68’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  68’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
No More Laundry ApS 15.10.2021
REFSTRUP HOLDING ApS 15.04.2013 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bavnehøjvej 26 · DK-8700 Horsens 15.04.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 15.10.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019 14.10.2021
999999 Uoplyst 15.04.2013 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021
2013-04-15 15.04.2013 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
160.000 DKK 15.10.2021
80.000 DKK 15.04.2013 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 15.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Gitte Glibstrup Manata 15.10.2021
Jeannette Refstrup Møllenberg 15.04.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gitte Glibstrup Manata 15.10.2021
Jeannette Refstrup Møllenberg 15.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

No More Laundry ApS

Bavnehøjvej 26
8700 Horsens

CVR

35231536

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. april 2013

P-nummer

1018437534

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og udlejning af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

160.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller