S.S. MØLLER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. apr. 2013
 • CVR 35228462

Virksomheden S.S. MØLLER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n." og har adresse i Nørager. De blev etableret i 15. april 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 68.977 DKK, mens den i 2022 var på 83.689 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.237.809 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.238’ DKK

-3%

Egenkapital

3.764’ DKK

+42%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.196’ DKK

-5%

Årets resultat

20231.237.809 DKK
20221.277.524 DKK
2021439.320 DKK
2020342.577 DKK
2019450.620 DKK
2018301.510 DKK
2017258.099 DKK
2016179.919 DKK
2015239.524 DKK
201413.320 DKK

Likviditetsgrad

33 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

-46%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

53 %

+35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.112’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

69’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.120’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  69’
  -7’
  -36’
  -
  26’
  -
  -180’
  -
  -180’
  1.196’
  -
  1.196’
  -42’
  1.238’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.809’
  -
  -
  -
  4.184’
  5.993’
  -
  -
  -
  1.055’
  -
  1.120’
  7.112’
  80’
  3.562’
  122’
  -
  3.764’
  -
  3.764’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  760’
  3.349’
  7.112’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
S.S. MØLLER HOLDING ApS 15.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Mølhøjvangen 26 · DK-9610 Nørager 15.04.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 15.04.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-15 15.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.04.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Simon Stubberup Møller 15.04.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Stubberup Møller 15.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

S.S. MØLLER HOLDING ApS

Mølhøjvangen 26
9610 Nørager

CVR

35228462

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. april 2013

P-nummer

1018424173

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

282900
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej